Üroloji bölümü, genitoüriner sistemin hastalıklarının tedavisinin ve önlenmesinin temelidir. Dr.lar,vajinal, makat, yumurtalık, mesane ve ön üriner sistem hastalıklarının tedavisini ve özellikle de üretra hastalıklarının kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. Bu çalışmadaki amaç, üroloji bölümünün tedavi ettiği hastalıkları yakından incelemek ve hangi hastalıkların üroloji bölümüne baktığını tanımlamaktır.

Üroloji Bölümünde Yapılan Tanı ve Tedaviler

Uygun Tanı ve Tedavi

Üroloji bölümü, hastaların safra kesesi, böbrek, mesane, sistit, prostat ve üretra problemlerinin tanı ve tedavisini sağlamak için bir çıkar yol oluşturabilir. Hastaların öncelikle fiziksel muayene yapılır. Bu muayene, hastaların fiziksel durumundan muayene tarzı ve kullanılan tekniklerin karışımıyla belirlenir. Hastanın şikayetleri ciddiye alınır ve hastalıkların belirtileri ölçülür.

Bu muameleler tüm hastalar için uygulanmaz. Bazı hastalarda başka tetkikleri gerektirecek belirtiler gösterir. örneğin, kabızlık, kan tahlilleri, iskemik solunum, böbrek Ultrasonografi (USG), mesane ultrasonogafisi (MSG) ve tecrübeli üroloji uzmanı tarafından rektal muayeneler gibi. Tanı sonucuna göre, tedavi hemen oluşturulur. Metotlar, hasta özelliklerine ve hastalık büyüklüğüne bağlı olarak sürekli değişmektedir.

 • Fiziksel muayene – Hastaların fiziksel durumları belirlenir.
 • Kan Testleri – Hastalarda kan testleri açısından erken tanı alınır.
 • Ultrasonografi – Böbrek ve mesane ultrasonografi kullanılarak bir tanı yapılır.
 • Rektal muayeneler – Ürolog tarafından rektal muayeneler yapılır.

Tüm tedaviler üroloji uzmanı tarafından uygun hasta verileri ile kararlaştırılır, bu sebeple her hastanın tanı, tedavi ve takip metodları farklı olacaktır. Tedavi hastalar için sağlık ve iyilik için en uygun seçenektir.

Ürolojideki Hastalık Gruplarının Özeti

Ürolojik hastalıkların çeşitli tip ve formları olmakla beraber, temel olarak kategorize edilirler. Bu kategoriler şöyle sıralanabilir:

 • Kistik bozukluklar veya yapısal hastalıklar
 • İnfeksiyonlar
 • İntrarenal ve ekstranelan sıvı değişim bozuklukları
 • Periferik sinir ve yol problemleri
 • Trafik problemleri

Kistik bozukluklar, renal kist hastalığı, hipoplazi, hidronefroz, polikistoz ve mikropolikistoz gibi, gövde ve bazı ödem şikayetlerine neden olan çeşitli anomalilerin özellikleridir. İnfeksiyonlar, böbrek veya üreter enfeksiyonlarının belirtileriyle ortaya çıkar. Sıvı değişimi bozuklukları, kan akışını veya çeşitli ortamlardaki sıvı konsantrasyonunu etkileyen metabolik bozukluklara neden olabilir. Periferik sinir ve yol probleminin tedavisi, semptomların belirlenmesine bağlıdır. Trafik problemleri için çeşitli medikal müdahalelerin uygulanması gereklidir.

Ürolojideki Teknikler ve Araçlar

Üroloji, hastalıkların tedavisinde kullanılan ileri teknolojik araçları ve teknikleri kullanan bir pratik tıp dalıdır. Bu teknolojiler ve teknikler, hastaların tedavilerinden ne kadar fayda sağlanacağını görmek için radyolojik veya testsel yöntemlerle izlenir. Araba enjeksiyonu, üretral dışkılama, üretral veya transüretralprostat biyopsisi, endoskopik operasyonlar, radyoterapi, lazer tedavisi, hiperhidrozik rektal duvarım künteksiyonu, üretral stent takma ve iğne empoze sterilizasyonu gibi teknikler sıkça kullanılır.

Buna ek olarak, üroloji tedavisi için kullanılan çeşitli araçlar da vardır. Başlıca ürolojik araçlar arasında endoskoplardan reverz perküsin sonda, üretrectomy sonda, prostat biyopsi sonda, paskal klemens sonda, vesikalotorasikoskop, taş kırıcılar, mikro ÜRŞ sonda ve endosembilik üretrotomiler bulunmaktadır. Farklı lazer türleri, renal stentler, lazer taş evrakları, baskı diyaframları, taş kaldırma emaları, kateterler, TURC (transurethral operasyonuna rezeksiyonu) parçaları, vesiclesop ve vesikouretral taş takımları da bu araç ve teknikler kategorisindedir.

Üroloji Tedavisindeki Yeni Yaklaşımlar

Üroloji disiplinindeki tedavi yöntemleri son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan biyoteknolojideki kayda değer ilerlemeler ile kapsamlılaşmaktadır. Yeni yaklaşımların kullanımı ile hastaların ürolojik sorunlarının tıbbi ve cerrahi yaklaşımla tedavi edilmesi genellikle küçük miktarda ilaç kullanımı gerektirebilecek şekilde daha etkili ve klinik olarak daha güvenlidir. Bu nedenle, biyoteknolojideki gelişmeler üroloji tedavisinde daha iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

 • Kemik iliği nakli:Kemik iliği nakli, kanser tedavisinde önemli bir yer edinmeye başlayan yaygın bir ürolojik tedavi yöntemidir. Bu yöntem, doğal körleşme veya kronik böbrek hastalığına bağlı böbrek kaybı olan hastalara kullanılmaktadır.
 • Ağızdan alınabilecek tıbbi ilaçlar:Ürolojik hastalar için ağzdan alınan antibiyotikler, kısa süreli ağrıların giderilmesinde, güvenli ve etkili bir tedavi yaklaşımı olarak kullanılmaktadır. Ağızdan alınan ilaçlar, iyi bir şekilde işe yarayarak cerrahi tedavi gibi ciddi tedavi seçeneklerinin gerekliliğini veya daha uzun süren tedavi süreçlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, üro-onkolojideki yeni girişimler, prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri ve mesane ülserlerinin erken teşhisi ve tedavisi için uzmanların tedavi kararlarını destekleyen özel düşük maliyetli testlerin kullanımının artmasına da yardımcı olmaktadır. Bu testler, sonuçlarını 1 ila 2 gün içinde elde edebilen ve bireylerin ürolojik sağlıkları hakkında daha fazla bilgi sağlayan, düşük maliyetli, yüksek çözünürlüklü görüntüleme testleridir.

Bu üroloji bölümünün araştırmaları, hasta tarafından klinik kullanıma kadar derin potansiyel sunmaktadır. Üroloji uzmanları, üriner sistem hastalıklarını teşhis etmek, teşhisleri ile tedavi planlama, hastalıkları doğru ve etkil bir şekilde tedavi etmek ve ilaçların klinik etkinliğinin değerlendirilmesi için çalışırlar. Bu nedenle, bu hastalıkların tedavisinde ve izleminde tercih edilen uzmanlar olan ürologlar önemlidir. Teknik tekniğin gelişmesi ile üroloji alanındaki araştırmalar, hastaların önündeki riskleri ve sonuçların ne kadar iyileştirilebileceğini çok iyi anlamıştır.

Üroloji hakkında bilmeniz gereken
haberler, güncellemeler, trendler ve en son bilgiler.

Randevu Alın

Sağlığınızı korumak için hızlı ve kolay bir şekilde randevunuzu alabilirsiniz.
(0216) 390 4 595
iletisim@pendiktip.com

İletişim Formu

  Randevu Al

  Randevu için bize telefonla ulaşabilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz